Sledujte nás:

Archivácia dokladov

Domov Archivácia dokladov

Archivácia dokladov

Prenechajte archiváciu nám. Doklady v zmysle legislatívy prekopírujeme, zabezpečíme správne uloženie a archivujeme na
bezpečnom mieste. Už nemusíte viac rozmýšľať kam umiestnite zakladače.
O všetko sa postaráme za Vás!

ELEKTRONICKÁ ARCHIVÁCIA

Doposiaľ bolo v platnosti, že firmy, organizácie či nadácie mohli svoje dokumenty previesť do elektronickej podoby, stále však museli svoje doklady uchovávať aj fyzicky. Novela o elektronizácii účtovníctva platná od 1.1.2022, umožňuje dokumenty uchovávať už len elektronicky bez nutnosti komplikovaných a nákladných zaručených elektronických podpisov (ZEP), a to nezávisle od veľkosti firmy, organizácie či nadácie.

KOMPLETNÝ ARCHIVAČNÝ A CLOUDOVÝ SERVIS

Už sa viac nemusíte starať o to, ako a kam uložíte Vaše firemné dokumenty. Novela zákona od 1.1.2022 umožňuje elektronickú archiváciu dokladov bez nutnosti zabezpečenia zaručeného elektronického podpisu. Nechajte archiváciu na nás a Vaše doklady budete mať vždy poruke!

AUTOMATIZÁCIA

Doklady ktoré od Vás prevezmeme, zoradíme, rozdelíme a roztriedime na jednotlivé zložky. Určíme postupnosť archivácie a vytvoríme prehľadný súborový systém. Následne prevedieme ich papierovú podobu do elektronickej, skontrolujeme čitateľnosť elektronických dokumentov a uložíme na kontrolu IT oddeleniu. Súbory prejdú tzv. archivačnou kontrolou, ktorá skúma nepoškodenosť súborov a parametre pre zabezpečenie správnosti a bezporuchovej archivácie. Súbory následne naše oddelenie IT bezpečným spôsobom nahrá na cloudové servery uložené v datacentre, a zabezpečí ich redundantnosť (dvojité uchovanie dát v nezávislých diskových poliach). Súbory vieme takto použiť v rámci účtovného softvéru a účtovných postupov. V prípade ak využívate naše služby vzdialeného prístupu do účtovníctva, doklady nájdete aj pri jednotlivých účtovných položkách. Samozrejmosťou je aj odovzdanie prihlasovacích údajov do cloudového systému nášmu zákazníkovi a tak získavate plný prístup k archívu kedykoľvek, a online! Zákazník si môže určiť spôsob archivácie (online alebo offline).

INFRAŠTRUKTÚRA

Servery a cloudy našej spoločnosti sú uložené v datacentrách a nie sú zdieľané so žiadnou ďalšou spoločnosťou. Servery a cloudy sú strážené 24/7 strážnou službou a sú fyzicky prístupné iba za prítomnosti oprávnenej osoby, ktorá bola oboznámená s postupmi a pravidlami zaobchádzania so zariadeniami. Každá takáto osoba má vykonanú biometrickú inicializáciu pre vstup do datacentra a zároveň servery chránime aj mechanickým uzamykaním. Datacentrum je klimatizované a vybavené niekoľkými bezpečnostnými prostriedkami či kamerovým systémom. Pripojenie datacentra je zabezpečené troma nezávislými poskytovateľmi svetovej konektivity. Switche a servery majú dostupné agregované linkové prepojenie (LACP) ktoré zabezpečuje plynulosť prevádzky a zároveň eliminuje výpadky systémov. Datacentrum je vybavené záložnými zdrojmi a naftovým agregátom pre prípady výpadkov elektrického prúdu. Garantujeme 99,7%-tnú dostupnosť našich služieb!

Prečo si vybrať naše riešenie?

 • DDoS live ochrana
 • Antivírusové systémy ESET
 • Agregované linky LACP
 • Klimatizované prostredie
 • Zabezpečenie proti hackerom
 • 24/7 monitoring a strážna služba
 • Redundancia dát archívu
 • Možnosť offline verzie archívu
 • Protipožiarne systémy
 • Kamerové & biometrické systémy
 • Dostupnosť služieb 99,7%
 • Certifikované a v súlade s GDPR

CLOUDOVÉ ÚLOŽISKO

Archivácia je prevádzaná do našich cloudových systémov. Do cloudu sa môžete prihlásiť a tak si elektronicky prezerať, vytlačiť či zdieľať svoje dokumenty odkiaľkoľvek a z akéhokoľvek zariadenia. Získate prístup k svojmu úložisku ktoré môžete využiť aj pre vlastné potreby (zálohovanie dokumentov či fotografií, prácu s dokumentmi Word/Excel/PowerPoint online a iné).

Aké sú výhody CLOUD systému?

 • Prístup odkiaľkoľvek
 • Mobilná aplikácia iOS/Andrioid
 • Papierová archivácia je minulosť
 • Priestor pre ostatné dokumenty
 • Online kancelária so zdieľaním
 • Bezpečné uloženie dát
 • Redundancia dát a siete
 • Chránené antivírusom
 • Efektívna archivácia
 • Jednoduchá kontrola dokladov
 • Automatizácia s účtovníctvom
 • Prehľadný a užívateľský systém

ZÁRUKY

Neverte len dobrému slovu. Spoločností ktoré v súčasnosti archivujú doklady je veľa. Vo väčšine prípadov ide o novú službu ktorú zaviedli na základe novely zákona o účtovníctve. Cloudové systémy si dôkladne preverte a ubezpečte sa, či nie sú zdieľané s tretími stranami, ako sú zabezpečené a či sú v súlade s nariadením GDPR. Naše cloudy neprevádzkuje žiadny provider, a nie sú uložené ani na bežných serveroch webhostingových spoločností.Naša spoločnosť tieto služby prevádzkuje na vlastných riešeniach, serveroch a cloudoch ktoré spravuje naše oddelenie IT. K dátam má prístup výlučne naša spoločnosť a klient, v rozmedzí špecifikovaného úložiska.Infraštruktúra bola inštalovaná kvalifikovaným personálom vrátane revízií a spĺňame všetky zákonné podmienky na prevádzku cloudových systémov. Cloudové systémy a našu infraštruktúru prevádzkujeme z dôvodov dlhodobého poskytovania týchto služieb spoločnostiam.Cloudové systémy sú prevádzkované na špeciálnych cloudových serveroch.