Výkon miestneho zisťovania z oblasti účtovníctva

Druh prípadu: Miestne zisťovanie účtovníctva
Klient: Nechcel byť uvedený
Obtiažnosť: stredne náročná
Rok prípadu: 2019

Pre miestne zisťovanie bola klientovi nahlásená kontrola v lehote 15 dní od doručenia. Nebudeme bližšie špecifikovať postup kontroly. Priblížime Vám odbremenenie klienta. Doručeným dokumentom sa klient zbavil ťažoby súvisiacej s výkonom kontroly. Od tohto momentu sme celú kontrolu prevzali my. Na základe splnomocnenia sme mohli za klienta jednať, doručovať písomností alebo prípadné sťažnosti, mohli sa vyjadriť do zápisnice a mnoho iného.

 

Všetky požadované dokumenty sme doručili osobne v zastúpení klienta a čakali na výsledok kontroly.

VÝSLEDOK KONTROLY

Daňovému subjektu neboli zistené žiadne nedostatky.

Sankcie: 0,-€

MUSÍME PODOTKNÚŤ

Tento klient nebral naše rady a postupy na ľahkú váhu. Od jeho disciplíny sa odvíjala aj naša, a samozrejme od komunikácie a následnému odovzdávaniu dokumentov do účtovníctva sa odzrkadlila naša spolupráca aj pri výsledku kontroly.

Je preto mnoho krát dôležité aj to, ako spolupracujete s našim tímom. Sme profesionálny účtovníci a ak chcete využiť naše služby naplno, je nevyhnutné dodržiavať dohodnuté postupy tak ako ich dodržiavame my voči štátnym inštitúciam alebo voči vám.

THE CHALLENGE

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem.