Optimalizácia a rekonštrukcia účtovníctva

Druh prípadu: Optimalizácia a rekonštrukcia účtovníctva
Klient: Martin Uhrina
Obtiažnosť: náročná
Rok prípadu: 2019

Klient od ktorého sme prevzali agendu účtujúcu v sústave jednoduchého účtovníctva nás požiadal o kontrolu predchádzajúcich období. Kontrolou sa zistili nedostatky a nekorektné zaúčtovania účtovných prípadov, skladov a inventúr. Po oznámení výsledku internej kontroly sme boli poverený nápravou týchto vád a následnou optimalizáciou procesov. Navrhli sme riešenie prechodu na podvojné účtovníctvo, a následné korektúry sme vykonali v rámci prechodného obdobia, čím sme spoločnosti opravili chyby minulých období v účtovaní drobného hmotného majetku, skladových zásob a inventúr.

 

Tieto kroky viedli k nižšiemu daňovému a odvodovému zaťaženiu.

REÁLNE POROVNANIE

Daň z príjmu za predchádzajúce obdobie (účtovný rok) predstavovala približnú sumu 6 000 € a náklady na zdravotné a sociálne odvody vypočítané na základe nekorektných údajov v daňovom priznaní, predstavovali sumu približne 800 €/mesiac.

Optimalizácia: Optimalizáciou systému účtovania a opravou chýb minulých období klientovi vznikol preplatok na sociálnom a zdravotnom poistení, a následne daň z príjmu bola znížená z pôvodných 6 000,00 € až na 1 107,41 € čo predstavuje úsporu takmer 5 000,00 €.

ROZHODNUTIE

Klient si viac ako 4 roky myslel, že jeho účtovníctvo je v poriadku. Je preto dôležité rozhodnúť sa správne pri výbere účtovníka a zamerať sa viac na kvalitu a efektívnosť procesov a v neposlednom rade aj na vedomosti a sústavné školenia.

Na záver by sme radi uviedli slová klienta „Už pre mňa nie je rozhodujúca cena vedenia účtovníctva ale správne a aktuálne vedené účtovníctvo„.

GRAFY & REPORTY

Zverte vedenie účtovníctva do rúk profesionálom.