Výkon kontroly z oblasti Personalistiky a miezd

Druh prípadu: Výkon kontroly
Klient: Nechcel byť uvedený
Obtiažnosť: stredne náročná
Rok prípadu: 2017

Iste si kladiete otázku prečo by mal zamestnávateľ oboznamovať zamestnanca s vedením motorového vozidla, keď ma vodičské oprávnenie a vie, kde sa nachádzajú smerovky. V tomto sa naše logické myslenie a platná legislatíva značne rozchádzajú, vieme. No predstavte si situáciu, keď sa v tomto prípade motorové vozidlo už považuje za stroj. Ako je napríklad auto s manuálnou prevodovkou alebo automatickou – a v tomto je značný rozdiel. Zamestnanca naozaj treba oboznámiť s vedením motorového vozidla.

 

Pri výkone tejto kontroly boli požadované zmluvy, dodatky, interné predpisy, oboznámenia, mzdy výkazy a mnoho iného.

VÝSLEDOK KONTROLY

Zamestnávateľ, ktorý mal mzdovú agendu vedenú nami až od obdobia, kedy zamestnanec už nebol zamestnancom zamestnávateľa nás požiadal o zastúpenie na výkone kontroly. Priebeh kontroly nebudeme bližšie špecifikovať.

Zamestnávateľ mal dodatočnú lehotu pre nápravu 18 dní. Do tejto doby mal doložiť potrebné dokumenty e-mailom. Tieto dokumenty sme mu všetky spracovali a dodali priamo na inštitúciu v zastúpení.

Hroziace sankcie: od 300,-€ – 33.000,-€

UKONČENIE

Zamestnávateľ síce odišiel so sankciou 300,-€ ale s ponaučením, že treba hľadať kvalitného mzdového špecialistu, ktorý sa vo svojej oblasti neustále vzdeláva a na prípadné nedostatky ho upozorní alebo ich vyrieši v rámci svojej kompetencie zaňho.

Nedostatkov sme mnoho odstránili a klientovi ušetrili stovky eur.

THE CHALLENGE

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem.