Sledujte nás:

Spoznajte vašu osobnú klientskú zónu

a dovoľte nám aby sme Vám ju predstavili

Pre našich zákazníkov sme vyvinuli online portál, v ktorom získate aktuálny a podrobný prehľad o svojej spoločnosti. Všetky údaje budete mať k dispozícií odkiaľkoľvek a to v reálnom čase.

Pozrieť
video

Čo vám online portál prinesie? Poďme si ho predstaviť v troch krokoch

Ako prvý Vám predstavíme DASHBOARD

Tu získate prehľad o celom stave účtovníctva. V grafovom zobrazení nájdete prehľad o:

Dani z príjmu

DPH

nákladoch

výnosoch

Obrat DPH

Pohľadávkach

Záväzkoch

Najväčších odberateľoch a dodávateľoch

Ako druhý krok si rozoberieme jednotlivé účtovné sekcie

v ktorých automaticky získate prehľad o podrobnostiach zaúčtovania, spárovaných a nespárovaných dokladoch a v neposlednom rade si môžete stiahnuť alebo zobraziť originálny scan dokumentu.

Vystavené faktúry s možnosťou exportu PDF a doplnenia LOGA či Pečiatky

Prijaté faktúry

Interné doklady

Pokladňa

Bankové pohyby

company


V poslednom kroku sa pozrieme na
MZDY & PERSONALISTIKU

Online portál Vám v tejto sekcii umožňuje:


V online portáli všetko
urobíte na pár klikov.

Separator-Image-Blue

Takto dokážete svoj čas efektívne rozvrhnúť a venovať sa Vášmu biznisu v plnej miere.

Dajte stop-ku nekonečným papierom a množstvu e-mailov.