Mzdové účtovníctvo: 7 najdôležitejších zmien v roku 2022

mzdové účtovníctvo

Na zvýšenie minimálnej mzdy sme už zvyknutí a dokonca ho každoročne očakávame. Rok 2022  v oblasti miezd a Zákonníka práce priniesol a dokonca ešte len prinesie aj iné zmeny. Každý podnikateľ, ktorý je zároveň zamestnávateľom, by mal mať v týchto zmenách prehľad. Aké zmeny si pre mzdové účtovníctvo pripravil rok 2022?

1. Minimálna mzda sa zvýšila


Od 1. 1. 2022 sa zvýšila suma minimálnej mzdy zo 623 eur na 646 eur mesačne. Hodinová minimálna mzda zamestnanca so 40 hodinovým pracovným týždňom je minimálne 3,713 eur.

Zvýšenie minimálnej mzdy má samozrejme vplyv aj na zvýšenie minimálnych mzdových nárokov, ktoré závisia od stupňa náročnosti práce. Taktiež sa mení výška príplatku za neaktívnu pracovnú pohotovosť na pracovisku, ktorá je musí byť najmenej vo výške minimálnej mzdy v eurách za hodinu. [1]

2. Suma stravného stúpne

Sumy stravného by sa mali v roku 2022 po takmer 3 rokoch stagnácie opäť zvyšovať. Výška stravného sa naposledy menila 1. 7.2019, no kvôli koronavírusu sa v nasledujúcich rokoch nezvyšovala, hoci ceny jedál a nápojov stúpali.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v januári 2022 predložilo návrh opatrenia, ktorým by sa sumy stravného mali v tomto roku zvýšiť takto:

  • 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty z 5,10 eura na 6 eur,
  • nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty zo 7,60 eura na 9 eur,
  • nad 18 hodín trvania pracovnej cesty z 11,60 eura na 13,70

Minimálna hodnota stravných lístkov by tak stúpla zo súčasných 3,83 eura na 4,50 eura. [2]

3. Zvýšia sa aj cestovné náhrady

Rovnako ako stravné, sa kvôli koronavírusu od roku 2019 nezvyšovala ani suma základnej náhrady za používanie motorového vozidla pri pracovných cestách.

Ceny položiek súvisiacich s prevádzkou motorových vozidiel sa však medzičasom zvýšili a preto Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravuje návrh opatrenia, ktorým sa cestovné náhrady v roku 2022 zvýšia.

Suma základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách by sa mala zvýšiť takto:

  • pre jednostopové vozidlá a trojkolky z 0,053 eura na 0,059 eura,
  • pre osobné cestné motorové vozidlá z 0,193 eura na 0,213 eura. [3]

4. Konečne začne platiť kurzarbeit

Od 1. 3. 2022 sa konečne dočkáme dlho avizovanej podpory v čase skrátenej práce tzv. kurzarbeit. Touto podporou môže zamestnávateľ čiastočne pokryť náhradu mzdy zamestnanca v čase, keď kvôli vonkajším faktorom (ako napríklad pandémia koronavírusu) bude fungovať v obmedzenom režime.

Podpora bude fungovať vo forme čiastočnej úhrady nákladov zamestnávateľa na náhradu mzdy zamestnanca. Suma bude vo výške 60 % priemerného hodinového zárobku zamestnanca, bude však zhora ohraničená.

Časť nákladov bude musieť zamestnávateľ stále hradiť zo svojho vrecka. Ak totiž zamestnávateľ podporu získa, zamestnancovi je povinný poskytnúť náhradu mzdy v sume najmenej 80 % jeho priemerného zárobku. [4]

5. Zjednoduší sa výpoveď zamestnanca so zdravotným postihnutím

Od 1. 4. 2022 bude prepustenie zamestnanca so zdravotným postihnutím jednoduchšie. Zamestnávateľ musí požiadať o súhlas so skončením pracovného pomeru zamestnanca so zdravotným postihnutím príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Úrad práce môže, ale nemusí takýto súhlas udeliť a momentálne má na to 30 až 90 dní, čo značne výpoveď takéhoto zamestnanca komplikuje. Preto mnohí zamestnávatelia váhajú, či kvôli obštrukciám takéhoto človek zamestnať.

Od 1. 4. 2022 sa lehota úradu práce na rozhodnutie skracuje na 7 pracovných dní. [5]

6. Rodičia sa môžu tešiť na dlhšiu dovolenku

V roku 2020 nastala v Zákonníku práce zmena, vďaka ktorej má nárok na dlhšiu dovolenku (najmenej 5 týždňov) aj zamestnanec, ktorý sa trvale stará o dieťa. Nebola však vyriešená situácia, ak sa zamestnanec nestaral o dieťa počas celého roka (napr. ak dieťa dosiahne počas roka plnoletosť).

Do Zákonníka práce sa preto od 1. 1. 2022 doplnilo pravidlo určujúce nárok na alikvótnu časť dovolenky za čas kedy sa staral o dieťa.

7. Zrážky zo mzdy a exekučné zrážky sa znížia

Od 1. 1. 2022 sa mení výška sumy, ktorá sa nesmie zraziť dlžníkovi zo mzdy. Doteraz bola táto suma rovnaká, ako suma životného minima. Od 1. 1. 2022 sa zvýšila na 140 % sumy životného minima, čo je momentálne 305,28 eura.

Zvýšil sa tiež limit zrážok zo mzdy vo vzťahu k osobám, ktorým dlžník poskytuje výživné, a to z 25 % životného minima na plnoletú fyzickú osobu na 25 % z výšky základnej sumy, t. j. 76,32 eura. [7]

Ak vám záleží na tom, aby vaše mzdové účtovníctvo bolo legislatívne v poriadku, zverte ho do rúk profesionálom v účtovnej oblasti. Prevezmeme za vás celú agendu a budeme vašou pravou rukou. Ušetríme vám starosti čas aj peniaze.

Zdroje:

[1] Slov-lex oznámenie č. 352/2021 Z. z.

[2] Slov-lex Návrh opatrenia MPSVR SR o sumách stravného

[3] Slov-lex Návrh opatrenia MPSVR SR o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

[4] Slov-lex Zákon o podpore v čase skrátenej práce č. 215/2021 Z.z.

[5] Parlamentná tlač 777

[6] Slov-lex Zákonník práce č. 311/2001 Z. z. 

[7] Slov-lex Nariadenie o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia č. 268/2006 Z. z.