Sledujte nás:

Povinná dokumentácia

Domov Povinná dokumentácia

Rýchly kontakt

  Potrebujete poradiť?

  Môžete nás kontaktovať v prac. dňoch od 9:00 do 16:00.
  Radi Vám pomôžeme.

  info@globerg.sk
  +421 948 074 749

  Povinná dokumentácia

  Interné (vnútropodnikové) smernice sú interné dokumenty, ktoré stanovujú jednotné pravidlá, postupy a pokyny pri konkrétnej činnosti. Interné smernice, ktoré by nemali chýbať v dokumentácii podnikateľského subjektu sú najmä: účtovná smernica, bezpečnostná dokumentácia, registratúrny plán, program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácií príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarne poplachové smernice a požiarny evakuačný plán.

  Preferujete stretnutie online? Môžete si s nami dohodnúť termín a stretneme sa na GoogleMeet či Zoom-e :-). Kontaktujte nás a rezervujte si termín!

  Vypracujeme Vám kompletné vnútropodnikové predpisy (interné smernice):

  • Smernica obehu účtovných dokadov
  • Smernica o postupoch účtovania pohonných látok
  • Pracovný poriadok
  • Prevádzkový poriadok
  • Správa a archivácia dokladov
  • GDPR smernica

  • BOZP
  • Požiarna ochrana
  • Smernica o monitorovaní pracoviska
  • Reklamačný poriadok
  • Všeobecné obchodné podmienky
  • Smernica o používaní motorového vozidla

  • Smernica programu vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu

  CHRÁNIME KLIENTA

  CHRÁNIME KLIENTA

  Všetky dokumenty vytvárame s našim advokátom a zodpovedáme za ich správnosť.

  UŠITÉ NA MIERU

  UŠITÉ NA MIERU

  Kategorizujeme vaše podnikanie a riziká, ktoré následne aplikujeme do dokumentácie.

  AKTUALIZÁCIE

  AKTUALIZÁCIE

  Dokumenty vám neskôr budeme aktualizovať podľa najnovších zmien zákonov a platných vyhlášok.

  Podnikatelia účtujúci v podvojnom účtovníctve by nemali podceňovať vypracovanie smernice o vedení účtovníctva v nadväznosti na zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, v ktorej sa najmä uvedie účtovná sústava, v ktorej podnikateľský subjekt účtuje; organizačná štruktúra účtovnej jednotky; účtovné obdobie; mena, v akej sa vedie účtovníctvo a zostavuje účtovná závierka, používané účtovné zásady a metódy a i. Takto spracovaná účtovná dokumentácia môže byť doplnená i o ďalšie interné predpisy týkajúce sa napríklad odmeňovania zamestnancov, pracovného poriadku, používania služobného motorového vozidla a pod.. Smernice z oblasti účtovníctva by mali byť šité na mieru, aby nestratili svoj význam spočívajúci v jasne upravených pravidlách v spoločnosti, ktoré slúžia aj ako kontrolný nástroj, a pritom vychádzajú z konkrétnych potrieb a postupov používaných pre podnikateľský subjekt.