Zníženie dane z príjmu pre podnikateľov s príjmom do 100 tisíc

daň z príjmu

Nový rok priniesol podnikateľom na Slovensku niekoľko zmien. Daň z príjmu pre podnikateľské subjekty a jej zníženie však bola jednou z tých najočakávanejších. Viac o tejto zmene sa dočítate v nasledovnom článku.

Koho sa týka zníženie dane z príjmu

Zníženie dane z príjmu sa týka všetkých podnikateľov s ročným obratom do 100 tisíc eur. Týka sa tiež samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré majú príjmy z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti. Podnikatelia tak budú odteraz pri obrate nižšom ako 100 tisíc eur platiť daň len 15 %.

Vďaka tejto zmene ušetria všetci podnikatelia, ktorí splnia podmienku maximálneho ročného obratu. Pri obrate nad 100 tisíc eur zostáva daň v príjmu v pôvodnej výške. Pre právnické osoby so sadzbou 21 % a pre fyzické 19 %.

Kedy je možné uplatniť zníženú sadzbu

Znížená sadzba sa týka až daňového priznania za rok 2020. Odvedená daň za rok 2019 tak zostáva v pôvodnej výške. Pôvodná daňová sadzba sa použije aj na výpočet preddavkov na daň. Je to preto, že nie je možné vopred určiť, akou sadzbou bude nakoniec príjem zdaňovaný.

Čo zníženie sadzby dane z príjmov prinesie

Všetkých podnikateľov, ktorí patria do uvedenej príjmovej hranice, znížená daň z príjmu poteší. Zmena by sa mala týkať približne 60 % podnikateľských subjektov.

Štátu má táto zmena okrem efektívnejšieho výberu daní priniesť podporu rastu ekonomiky a prílev nových investícií. Očakáva sa tiež nárast celkového počtu podnikateľských subjektov. Ušetrené prostriedky môžu spoločnosti využiť na zvýšenie vlastnej konkurencieschopnosti, investície do vývoja, marketingových aktivít alebo na expanziu do zahraničia.